img

Cyflwyno Melin Bêl

Mae melin bêl yn fath o grinder a ddefnyddir i falu neu gyfuno deunyddiau i'w defnyddio mewn prosesau gwisgo mwynau, paent, pyrotechneg, cerameg, a sintro laser dethol.Mae'n gweithio ar yr egwyddor o effaith ac athreulio: mae lleihau maint yn cael ei wneud gan effaith wrth i'r peli ddisgyn o agos at frig y gragen.

newydd23

Yn ôl ei gymhwysiad, gellir rhannu'r felin bêl yn bêl math gwlyb a melin bêl math sych, melin bêl ysbeidiol, melin gwialen, melin bêl sment, melin bêl ceramig, melin bêl lludw hedfan, melin bêl lludw alwminiwm, melin bêl gorlif, grât rhyddhau melin bêl felin aur, melin bêl slag dur, ac ati.

Mae melin bêl yn cynnwys cragen silindrog gwag sy'n cylchdroi o amgylch ei hechelin.Gall echelin y gragen fod naill ai'n llorweddol neu ar ongl fach i'r llorweddol.Mae wedi'i lenwi'n rhannol â pheli.Y cyfryngau malu yw'r peli, y gellir eu gwneud o ddur (dur chrome), dur di-staen, cerameg neu rwber.Mae arwyneb mewnol y gragen silindrog fel arfer wedi'i leinio â deunydd sy'n gwrthsefyll crafiadau fel dur manganîs neu leinin rwber.Mae llai o draul yn digwydd mewn melinau â leinin rwber.Mae hyd y felin tua'r un faint â'i diamedr.

Gweithio

Yn achos melin bêl a weithredir yn barhaus, mae'r deunydd sydd i'w falu yn cael ei fwydo o'r chwith trwy gôn 60 ° ac mae'r cynnyrch yn cael ei ollwng trwy gôn 30 ° i'r dde.Wrth i'r gragen gylchdroi, mae'r peli'n cael eu codi ar ochr godi'r gragen ac yna maen nhw'n rhaeadru i lawr (neu'n disgyn i lawr i'r porthiant), o agos at ben y gragen.Wrth wneud hynny, mae maint y gronynnau solet rhwng y peli a'r ddaear yn cael eu lleihau yn ôl effaith.

Ceisiadau

Defnyddir melinau pêl ar gyfer malu deunyddiau fel glo, pigmentau, a ffelsbar ar gyfer crochenwaith.Gellir malu yn wlyb neu'n sych, ond mae'r cyntaf yn cael ei berfformio ar gyflymder isel.Mae cymysgu ffrwydron yn enghraifft o gais am beli rwber.Ar gyfer systemau â chydrannau lluosog, dangoswyd bod melino pêl yn effeithiol wrth gynyddu adweithedd cemegol cyflwr solet.Yn ogystal, dangoswyd melino pêl yn effeithiol ar gyfer cynhyrchu deunyddiau amorffaidd.

Manteision Y Felin Bêl

Mae melin bêl yn ymffrostio mewn sawl mantais dros systemau eraill: mae cost gosod a malu cyfrwng yn isel;gellir addasu'r gallu a'r fineness trwy addasu diamedr y bêl;mae'n addas ar gyfer gweithrediad swp a pharhaus;mae'n addas ar gyfer malu cylched agored a chaeedig;mae'n berthnasol ar gyfer deunyddiau o bob gradd o galedwch.


Amser postio: Mehefin-11-2022